Khai niệm về Marketing – mix Các YẾU TỐ cấu thành nên Marketing- mix

Marketing Mix

Marketing Mix (Marketing hỗn hợp) được đánh giá là công cụ phổ biến nhất giúp các Marketers tìm đúng kênh phân phối và tiếp thị quảng cáo trên thị trường. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu khái niệm Marketing mix là gì và ý nghĩa của từng yếu tố P trong marketing 4P truyền thống và 7P trong markerting hiện đại.

Định nghĩa Marketing – Mix

Căn cứ vào nội dung phối hợp của Marketing người ta thường chia Marketing ra làm 2 loại: Marketing từng phần (Marketing partical) và Marketing hỗn hợp (Marketing Mix). Marketing từng phần là loại Marketing được áp dụng ở từng khâu cụ thể riêng lẻ, phổ biến là ở khâu bán hàng. Ngược lại với Marketing từng phần là Marketing – Mix.

Định nghĩa 1: Marketing –Mix là một tập hợp các yếu tố biến động có thể kiểm  soát được của Marketing mà doanh nghiệp sử dụng để cố gắng được phản  ứng  mong muốn từ phía thị trường mục tiêu.

Định nghĩa 2: Marketing –Mix là loại Marketing được phối hợp hài hoà  các yếu  tố cơ bản của nó sao cho phù hợp nhất với điều kiện thực tế của môi trường kinh doanh nhằm thu được lợi nhuận tối đa.

Những yếu tố quyết định cơ cấu của Marketing – mix

Vai trò, vị trí của doanh nghiệp trên thị trường: nếu doanh nghiệp đang ở vị trí    dẫn đầu trên thị trường thì giá của họ có thể cao hơn giá của doanh nghiệp khác.

 • Tuỳ vào tính chất của hàng hoá: Marketing – mix của người bán thực phẩm khác với người bán xe máy.
 • Tuỳ thuộc vào các giai đoạn khác nhau của chu kỳ sống của một sản phẩm
 • Tùy thuộc vào thị trường cụ thể: Marketing ở thị trường các nước phát triển khác với các nước đang phát triển, ở các nước châu á khác với châu Âu… Ngoài ra Marketing còn phụ thuộc vào các lĩnh vực kinh doanh khác như: sản xuất khác với dịch vụ.

Vai trò của Marketing Mix

Marketing Mix thực sự đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là cầu nối giữa người mua và người bán. giúp cho người bán hiểu được những nhu cầu đích thực của người mua nhằm thỏa mãn một cách tối ưu nhất. Dựa vào đó để hoạch định các chương trình tiếp thị phù hợp.

Cung cấp các dữ liệu giá trị để phân bố tài nguyên.

Mọi sự thành công của marketing đều phải được đảm bảo bởi sự phân bổ nguồn lực gồm con người và tài chính. Nguồn lực này phụ thuộc vào mô hình tiếp thị hỗn hợp. Giúp đối đa hoá lợi nhuận. Và tối ưu hài lòng của khách hàng.

Phân bố trách nhiệm

Marketing mix đem lại sự chuyên môn hoá. Do đó giúp phân bố trách nhiệm đến từng thành viên. Từ có công việc được chia nhỏ đảm bảo tính S.M.A.R.T.

Phân tích cơ cấu lợi nhuận – chi phí

Tạo cơ hội xúc tiến thương mại

Xúc tiến thương mại không phải chỉ là những chính sách biện pháp hỗ trợ cho các chính sách sản phẩm, giá và phân phối. Mà còn làm tăng cường kết quả thực hiện các chính sách đó. Điều đó có nghĩa là xúc tiến thương mại còn tạo ra ưu thế và sự khách biệt trong cạnh tranh của doanh nghiệp.

Các bộ phận cấu thành của Marketing – Mix

Marketing hỗn hợp thể hiện nghệ thuật triển khai các chương trình, hoạt động của Marketing của doanh nghiệp trong những điều kiện cụ thể. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp ở mỗi bộ phận thị trường, trong từng khoảng thời gian có thể triển khai một loại hỗn hợp riêng, với số lượng và sự phối hợp các yếu tố thành phần khác nhau.

Mc. Carthy gọi là Marketing hỗn hợp “4P” là loại Marketing đơn giản nhất, gồm 4 thành phần là 4 chính sách cơ bản của Marketing.

P1: Chính sách sản phẩm (product)

Marketing Mix

Để bán được nhiều sản phẩm trước tiên cần có một sản phẩm tốt, nghĩa là một sản phẩm có thể đáp ứng được những mong muốn và chờ đợi từ phía người tiêu dùng. Để xây dựng chiến lược sản phẩm cần phải xác định danh mục, chủng loại và các đặc tính của nó như: tên gọi, nhãn hiệu, các đặc tính kỹ thuật, bao gói kích cỡ và dịch vụ bao quanh.

là một thành tố rất quan trọng trong mô hình 4Ps. Sản phẩm được tạo ra để làm hài lòng nhu cầu của một nhóm đối tượng khách hàng cụ thể. Sản phẩm có thể hữu hình, hoặc vô hình (thể hiện dưới dạng một dịch vụ).

Vòng đời của một sản phẩm (product life – cycle) thì bao gồm giai đoạn:

 • Hình thành (introduction)
 • Phát triển (growth)
 • Trưởng thành (maturity)
 • Thoái trào (decline)

Việc xác định nhu cầu của khách hàng là cực kỳ quan trọng, nó giúp bạn cân đối nguồn cung của sản phẩm ra thị trường, và có những điều chỉnh thích hợp với thị hiếu của khách hàng.

P2: Chính sách giá cả (price)

Là tổng số tiền mà người tiêu dùng phải chi để có được hàng hoá. Giá cả phải nằm trong giới hạn thực tế và tâm lý của khách hàng (khách hàng có khả năng chi bao nhiêu    và sẵn sàng trả bao nhiêu cho hàng hoá đó). Có nghĩa là giá cả do doanh nghiệp xác định phải tương xứng với giá trị của hàng hoá nếu không người mua sẽ mua hàng của đối thủ cạnh tranh.

Giá cả chính là khía cạnh vô cùng quan trọng trong Marketing Mix. Ở đây, bạn cần phải xác định một mức giá mà khách hàng nào (trong tệp khách hàng bạn đã lựa chọn) cũng sẽ cảm thấy hài lòng khi họ mở hầu bao trả tiền.

Đây rõ ràng là một chiến lược vô cùng nhạy cảm. Giả sử doanh nghiệp bạn muốn cung cấp một sản phẩm hoàn toàn mới. Nhưng liệu có nên không khi bạn đặt một mức giá vô cùng cao cho một sản phẩm. Mà doanh nghiệp cung cấp sản phẩm ấy chưa gây dựng được nhiều tiếng tăm trên thị trường.

Khi xác định giá bán, marketer nên cân nhắc giá trị khách hàng nhận được của một sản phẩm. Có ba chiến lược định giá chính, bao gồm:

 • Market penetration pricing (định giá thâm nhập).
 • Market skimming pricing (định giá hớt váng).
 • Neutral pricing (định giá trung lập).

Chính sách giá quy định vùng hoặc biên độ giá, các điều kiện bán. Xác định các mục tiêu định giá, các phương pháp định giá, nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá. Do    đó, chiên lược giá ảnh hưởng đên việc tiêu thụ hàng hoá và thu lợi nhuận của doanh nghiệp.

P3: Chính sách phân phối (place)

Là mọi hoạt động để hàng hoá có thể dễ dàng đến tay người tiêu dùng. Do đó phải lựa chọn chu trình các kênh phân phối, lựa chọn đối tượng khách hàng và địa điểm bán hàng để tạo ra ưu thế và khả năng tiêu thụ sản phẩm thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Hệ thống phân phối cũng là một khía cạnh quan trọng khác của Marketing Mix. Điều bạn cần cân nhắc ở đây là xây dựng một hệ thống cung cấp sản phẩm/dịch vụ hợp lý. Có thể giúp khách hàng thuận tiện trong việc tiêu thụ và sử dụng.

Bạn cần có một tầm hiểu biết sâu rộng về thị trường mà doanh nghiệp bạn đang cung ứng sản phẩm. Điều này sẽ giúp bạn khám phá những đặc tính cần thiết. Để làm hài lòng những khách hàng trong thị trường đó.

Có nhiều những chiến lược phân phối khác nhau, bao gồm:

 • Chiến lược phân phối rộng khắp (intensive).
 • Chiến lược phân phối độc quyền (exclusive).
 • Chiến lược phân phối chọn lọc (selective).
 • Nhượng quyền (franchising).

P4: Chính sách xúc tiến khuếch trương (promotion)

Marketing Mix

Là mọi hoạt động của doanh nghiệp nhằm truyền bá những thông tin về những ưu điểm, tính năng sử dụng của hàng hoá do mình sản xuất và thuyết phục những khách    hàng mục tiêu tiêu dùng những hàng hoá đó.

Vậy khái niệm “hỗn hợp” ở đây chỉ rõ rằng không thể sử dụng từng phương tiện riêng lẻ mà cần phải phối hợp chúng với nhau.

Các thành phần của Marketing – mix cũng là nội dung của một chiến lược Marketing, nhưng điều khác nhau cơ bản là chiến lược có ý nghĩa dài hạn, tổng hợp hơn. Còn Marketing – mix là nhằm cụ thể hoá chiến lược Marketing đã được xác định. Marketing – mix là biểu hiện cụ thể nhất về sự linh hoạt của một doanh nghiệp. Đó là sự linh hoạt trước những sự thay đổi ngắn hạn nhằm phù hợp với tình hình mới.

Nội dung của Marketing – mix phụ thuộc vào tính chất của hàng hoá, dịch vụ   (hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp hoặc hàng hoá có giá trị sử dụng với những chi tiết kỹ thuật khó cần có sự hướng dẫn sử dụng…), tuỳ thuộc vào vị trí của doanh nghiệp trên

một thị trường cụ thể. Điều đó giải thích vì sao đối với việc bán cùng một loại sản phẩm  có người coi trọng giá cả, có người coi trọng biện pháp xúc tiến, quảng cáo, hỗ trợ bán hàng… Mặt khác, với cùng một doanh nghiệp và bán cùng một mặt hàng Marketing –mix cũng sẽ thay đổi theo thời gian (chu kỳ sống của sản phẩm) và theo diễn biến cụ thể của  thị trường.

 

 

 

 

Các tìm kiếm liên quan đến ý nghĩa marketing mix

 • Marketing mix
 • Ví dụ về Marketing mix
 • Marketing mix 4P
 • Vai trò của Marketing Mix
 • Tầm quan trọng của Marketing mix
 • Marketing Mix 4P là gì
 • Mccarthy marketing mix
 • Chiến lược Marketing mix

Nội dung liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *